آهنگ مرتضی پاشایی-نگران منی

آهنگ حسن شماعی زاده-تولد عشق

آهنگ مهرداد آسمانی-ماه بانو

آهنگ منصور-انتظار

آهنگ منصور-عزیز دلمی

آهنگ راشید-زنگ صدا

آهنگ شهره صولتی-تو که نیستی

آهنگ پریسا برحان-نرو

آهنگ نیما مظفری-حالیت نیست

آهنگ مرجان-سکه ماه

آهنگ مهستی-زندگی

آهنگ حسین صنعتی-دلبر

آهنگ فرزاد میلانی-زنده موندن

آهنگ آرمان-دلم تنگه

آهنگ امید ثقفی-از تو انتظار نداشتم

آهنگ فرزانه-عشق